ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Μειώνουμε το χρόνο εξέτασης & τη δόση ακτινοβολίας!

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Μειώνουμε το χρόνο εξέτασης & τη δόση ακτινοβολίας στο ελάχιστο!

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ E.Ε., στη Ναύπακτο, χρησιμοποιούμε ένα πολύ γρήγορο και ποιοτικό σύστημα αξονικής τομογραφίας (Siemens Somatom Sensation 64) 64 τομών, της εταιρείας Siemens. Διαθέτοντας τη μέθοδο CareDose, το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι μειώνεται η δόση της ακτινοβολίας που προσλαμβάνει ο εξεταζόμενος!

Στο τμήμα αξονικής τομογραφίας του διαγνωστικού κέντρου μας διενεργούνται εξετάσεις-αξονικές:

Μέλημά μας, πάντα, είναι να μειώνουμε το άγχος του ασθενή και να επιτυγχάνουμε την όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και ανώδυνη απεικονιστική εξέταση.

Εμπιστευθείτε μας για τη διεκπεραίωση των εξετάσεών σας σε ένα κλίμα απολύτου εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρών και ασθενών και με τις πλέον αξιόπιστες μεθοδολογίες!

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ E.Ε., στη Ναύπακτο, ακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στην Αξονική Τομογραφία!