ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ

Μεριμνούμε & για τις οδοντιατρικές σας εξετάσεις!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ
Μεριμνούμε & για τις οδοντιατρικές σας εξετάσεις!

Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία οδόντων είναι ένα χρήσιμο και δημοφιλές διαγνωστικό εργαλείο για οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς, καθώς τους επιτρέπει να έχουν εικόνα της οδοντοφυΐας και των παρακείμενων ιστών των ασθενών.

Εξαιρετικά χρήσιμη είναι σε περιπτώσεις σχεδιασμού θεραπείας για εμφυτεύματα και μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες.

Με την πανοραμική ακτινογραφία ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα να δει ολόκληρη την οδοντοστοιχία και τις ρίζες των δοντιών εντός της στοματικής κοιλότητας. Επιπλέον, ο οδοντίατρος μπορεί να δει και παλαιότερες οδοντιατρικές εργασίες (σφραγίσματα, απονευρώσεις, κ.λπ.).

Ειδικότερα για μικρά παιδιά, η ακτινογραφία οδόντων μπορεί να βοηθήσει τον Παιδοδοντίατρο να σχηματίσει άποψη για την πρόοδο των μόνιμων δοντιών -που θα αντικαταστήσουν τα νεογιλά- και να μεριμνήσει, ώστε να προλάβει τυχόν μελλοντικά προβλήματα.

Η ακτινογραφία οδόντων χρησιμοποιείται καθημερινά από τους οδοντιάτρους και τους χειρουργούς της στοματικής κοιλότητας, καθώς μπορεί να αποκαλύψει μια σειρά από οδοντιατρικά προβλήματα, όπως:

Για Ψηφιακή Πανοραμική Οδόντων, στη Ναύπακτο, κλείστε ραντεβού στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ E.Ε.