ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

Πρόληψη & έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του μαστού!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Πρόληψη & έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του μαστού!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Στο διαγνωστικό κέντρο μας, στη Ναύπακτο, έχει εγκατασταθεί νέος σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος τελευταίας τεχνολογίας, της εταιρείας General Electric (Senograph Essential DR), προκειμένου να εξασφαλίζουμε υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση του μαστού. Επίσης, το συγκεκριμένο μηχάνημα διενεργεί εντοπιστική μαστογραφία ακριβείας, που επιτρέπει τη λεπτομερέστερη εξέταση κάποιων ασαφών ευρημάτων  συμπιέζοντας μόνο μια μικρή περιοχή του μαστού.

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

Στο κέντρο μας έχει, επίσης, εγκατασταθεί νέος σύγχρονος υπερηχοτομογράφος General Electric E9, που διαθέτει κεφαλές υψηλών συχνοτήτων για το μαστό. Έτσι, εκτός από τον υπέρηχο μαστού το σύστημα διαθέτει και τις δύο τεχνικές ελαστογραφίας -strain και shear wave elastography.

H shear wave elastography είναι η πιο πρόσφατη. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της σκληρότητας – ελαστικότητας εστιακών αλλοιώσεων στο μαστό. Αποτελεί την πιο καινοτόμο τεχνική, καθώς επιτρέπει την επαναληψιμότητα της εξέτασης, δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση των ιστών με ποσοτικό προσδιορισμό και είναι πιο αξιόπιστη, καθώς αυξάνει την ευαισθησία τόσο στη διάγνωση κακοήθων βλαβών όσο και στην παρακολούθηση των χρόνιων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Εκτός από την ψηφιακή μαστογραφία, τον υπέρηχο μαστού και την ελαστογραφία μαστού, στο διαγνωστικό μας κέντρο διενεργείται και μαγνητική μαστογραφία (MRI Μαστού), από εξειδικευμένο στη μαγνητική μαστογραφία ιατρό-ακτινολόγο. Η μαγνητική μαστού τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο, δίνοντας πρόσθετες διαγνωστικές πληροφορίες, καθώς συμπληρώνει τις δύο προηγούμενες τεχνικές απεικόνισης.   

Με όλες τις προαναφερθείσες τεχνικές απεικόνισης, αλλά και την άρτια εκπαίδευση και εξειδίκευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού μας, στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ E.Ε. ολοκληρώνεται με μεγάλη ακρίβεια ο προληπτικός, αλλά και διαγνωστικός έλεγχος του μαστού.  

Εξετάσεις για το μαστό:

Προγραμματίστε, τώρα, το check-up σας για Ψηφιακή Μαστογραφία στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ E.Ε., στη Ναύπακτο.